2015-06-17

Centre for Societal Resilience receives a five-year research grant

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) has granted Centre for Societal Resilience 20 million SEK to form a centre of excellence for critical infrastructure research. [...]

2015-05-11

Arbetet med att analysera inriktning och samordning i samband med skogsbranden 2014 är färdigställt

Resultatet av samarbetet mellan Lunds universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Institutionen för tillämpad IT på Chalmers och Göteborgs universitet redovisas i antologin: [...]

2015-03-30

Johan Bergström interviewed

During Wednesday (25 March) and Thursday (26 March) Johan Bergström, director of the Centre for Societal Resilience, made several appearances in media (radio, TV and paper) to discuss the recent [...]